publikaciis | Коалиција МАРГИНИ

Argumentet për miratimin e ligjit të ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi (LPMD)

Аргументи за донесување на нов закон за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД)

Информативен прирачник за остварување на правата на транслуѓето во Македонија

Годишен извештај 2017

Трансродовото искуство: идентитети, тела, насилство и социјализација

УСНИ – Квир Феминистички Фанзин

Процена на знаењето, ставовите, практиките и потребите на пратениците во Собранието на Република Македонија во врска со човековите права на ЛГБТИ луѓето и заштитата од дискриминација

Framing the Rainbow: Анализа на известувачките рамки во медиумското покривање на теми поврзани со ЛГБТ – заедницата

Информативна брошура за ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ – Преточување на член 16.3 на национално ниво

ЗАБОРАВЕНАТА СТРАТЕГИЈА

Протокол за унапредување на соработката на локалните механизми за заштита од дискриминација

Годишен извештај на Коалицијата СЗПМЗ [2016]

Предизвици и можности за финансирање на научното истражување во Република Македонија

Календар 2017

Седмо издание на Дроги – Политики и практики

Колку се еднакви и безбедни младите во Mакедонија во нивниот сексуален развој и сексуални искуства? | За сексуалноста и сексуалното здравје низ родовата припадност, улоги, однесувања и детските права | Податоци од HBSCM истражувањето со млади на 15 години

Преку виножитото во Европа

ЛОКАЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА И ПРИСТАП ДО ПРАВДАТА

Конопот за медицинска употреба во Македонија – Здравје или бизнис?

Прирачник за полициски службеници при заштита на правата на ЛГБТИ лицата

Основачи

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Донатори

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Тримесечник


Доколку сакате да го добивате нашиот тримесечник, внесете ја вашата адреса тука

Top