ХОПС

hopsХОПС - Опции за здрав живот е здружение на граѓани кое започна со работа во 1997 година како прв проект во Република Македонија за размена на опрема за инјектирање.