1 Декември – Светски ден за борба против ХИВ/СИДА

1 Декември – Светски ден за борба против ХИВ/СИДА

Извор: ХОПС

🎗️ХИВ продолжува да биде сериозна грижа за јавното здравје што влијае на милиони поединци на глобално ниво, глобалниот одговор на ХИВ е во опасност. Бројни животи се загрозени како резултат на неодамнешната стагнација на објективниот напредок на ХИВ и исцрпувањето на ресурсите. ХИВ стана и продолжува да биде глобална здравствена епидемија поради голем број недостатоци, вклучувајќи поделеност, нееднаквост и презир кон човековите права.
🎗️38,4 милиони луѓе кои живеат со ХИВ во 2021година.
🎗️1.5 милиони луѓе биле ново заразени со ХИВ во 2021година.
🎗️650 000 луѓе починаа од причини поврзани со ХИВ во 2021 година.
🎗️28,7 милиони луѓе пристапиле до антиретровирусна терапија во 2021 година.
🎗️84,2 милиони [64,0 милиони-113,0 милиони] луѓе се заразиле со ХИВ од почетокот на епидемијата.
🎗️40,1 милиони [33,6 милиони-48,6 милиони] луѓе починале од болести поврзани со СИДА од почетокот на епидемијата.
🎗️Денес, третманот за ХИВ доживеа научен напредок. Многу луѓе кои живеат со оваа болест сè уште доживуваат стигма и дискриминација бидејќи јавноста не е свесна за реалноста во врска со тоа како да се заштитат себеси и другите. Светскиот ден за борба против СИДА-та е значаен бидејќи служи како потсетник за јавноста и владата дека ХИВ е сè уште сериозен проблем кој бара итно финансирање, поголема свест, искоренување на предрасудите и подобрени можности за образование.