СТАР

starВо Македонија постојат голем број на сексуални работници кои живеат во страв од насилство, осуди, дискриминација и голема стигма. Стравот се јавува поради побројните законски мерки, со кои се ограничуваат основните права и слободи на сексуалните работници.