Тим

ТИМ

ИРЕНА ЦВЕТКОВИЌ

Извршна директорка

СЛАВЧО ДИМИТРОВ

Програмски директор

НАТАША БОШКОВА

Правна советничка

ДРАГАНА ДРНДАРЕВСКА

Правна советничка

НАТАЛИЈА ВИДИНСКА-АТАНАСОВ

Менаџерка за финансии

СТЕФАН БОГЕСКИ

Проектен координатор

МАЊА ВЕЛИЧКОВСКА

Проектна асистентка