ЕГАЛ

Здружението на граѓани ЕГАЛ – Скопје е основано на 3ти Ноември 2003 година како резултат на сé поголемиот број активности за сексуалното здравје и културата на живеење на веќе видливата ЛГБТ (Лезбејска Геј Бисксуална и Трансексуална) сцена во Р. Македонија.