Извештај МАССО 2007

Преземи

Извештај за состојбата на човековите права на ЛГБТ луѓето во 2007