Подобрување на квалитетот на програмите за лекување зависности од дроги во Скопје

Преземи

Проценка на квалитетот на програмите за лекување зависности од дроги, заснована на мониторингот спроведен од/во заедницата на лицата што се лекуваат од зависност од дроги.