Годишен извештај на Коалицијата СЗПМЗ [2013]

Преземи

Годишен извештај на Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ (корисници на дрога, лица што живеат со ХИВ, сексуални работници и ЛГБТИК) [2013]