ЛГБТ/МСМ Дефиниции

seksorientacijaСексуалната ориентација се однесува на способноста на една личност за длабока емоционална, лубовна и сексуална привлечност кон, како и за интимни и сексуални односи со индивидуи од различен пол, од ист пол или  од повеќе од еден пол.