(мк) ХЕРА: Уставен судија смета дека абортусот е убиство