МАНИФЕСТ НА СЕКСУАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ЕВРОПА

МАНИФЕСТ НА СЕКСУАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ЕВРОПА

manifestДоаѓаме од многу различни земји, од многу различни опкружувања, но откривме дека се соочуваме со истите проблеми на работа и во секојдневниот живот.

Во овој документ се разгледуваат нееднаквостите и неправдите присутни во нашите животи и во сексуалната индустрија во моментов; се дискутираат нивните извори; се спротивставуваат и предизвикуваат и е дадена нашата визија за промените кои се потребни за да се создаде поеднакво општество во кое сексуалните работници, нивните права и труд се препознати и вреднувани.