Европскиот Парламент со писмо до Владата на Р.Северна Македонија: Барање за вклучување на Законот за спречување и заштита од дискриминација во програмата на новата влада

Европскиот Парламент со писмо до Владата на Р.Северна Македонија: Барање за вклучување на Законот за спречување и заштита од дискриминација во програмата на новата влада

Денес четири интергрупи од Европскиот Парламент испратија писмо до нашата Влада за усвојување на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Во писмото интергрупите го поздравуваат вклучувањето на законот во владината програма и ја поттикнуваат што поскоро да го усвојат законот и да известат Комисија. Во продолжение може да го проследите писмото:

Премиер на Северна МакедонијаЗоран Заев
Вицепремиер за политички систем и односи помеѓу заедниците, Артан Груби
Министерка за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска

Брисел, 4 септември 2020 година

Предмет: Барање за вклучување на Законот за спречување и заштита од дискриминација во програмата на новата влада

Почитуван премиере на Република Северна Македонија, Зоран Заев,
Почитуван вицепремиере за политички систем и односи помеѓу заедниците, Артан Груби,
Почитувана министерке за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска,

Ние, долупотпишаните европратеници, би сакале да Ви честитаме за Вашите неодамнешни успешни парламентарни избори и со нетрпение очекуваме да работиме со влада која ќе го унапреди проспериретот на Северна Македонија и нејзиниот пат кон интеграција во ЕУ, особено во однос на демократијата, владеење на правото и темелните права. Во оваа насока, ние би сакале да ја искористиме оваа можност да ја изразиме нашата благодарност за тоа што неодамна укинатиот Закон за спречување и заштита од дискриминација (укинат од Уставниот суд на Република Северна Македонија во мај поради техничка причина) е меѓу еден од приоритетите на новата влада во следните месеци.

Укинувањето на овој закон значи дека Репулика Северна Македонија во моментов не обезбедува доволна заштита од дискриминација за сите нејзини граѓани и граѓанки. Како членови на Интергрупите на Европскиот парламент за ЛГБТИ права, Анти-расизам и различност, Попреченост и Правата на децата, особено сме загрижени дека сегашното отсуство на законодавство негативно влијае на најмногу маргинализираните луѓе во општеството, како што се Ромите, ЛГБТИ луѓето, жените, луѓето кои живеат во сиромаштија, луѓето со посебни потреби и религиозните малцинства.

Овој закон, кој беше одобрен од национални експерти и активисти по долги години неуморна работа, и беше пофален од Венецијанската комисија, Обединетите нации, Европската унија и ОБСЕ-ОДИХР, беше пример за заштита од дискриминација за сите граѓани и граѓанки. Уште повеќе, Законот обезбедува заштита од дискриминација врз голем број на основи, што пак ги исполнува обврските неопходни за продолжување на преговорите за пристапување на Република Северна Македонија во ЕУ. Овој закон е исто така предмет на Декларација за приоритетно усвојување потпишана од повеќе партии и граѓански организации во Република Северна Македонија.

Со оглед на важноста на оваа материја и фактот што укинувањето ги остави овие групи незаштитени, веруваме дека ситуацијата е од најголема итност. Следствено, го поздравуваме додавањето на овој закон во владината програма и ве поттикнуваме да ја остварите политичката заложба за негово усвојување што побргу, и да осигурате дека телото за негово спроведување – Комисијата за спречување и заштита од дискриминација – ќе се формира во законската временска рамка веднаш по повторното усвојување на законот.

Конечно, со нетрпение очекуваме да соработуваме со новата влада за време на нејзиниот пристап кон ЕУ во врска со сите прашања што се однесуваат на еднаквоста.

Со почит,


LGBTI Intergroup Bureau

Marc ANGEL, Co-Chair

Terry REINTKE, Co-Chair

Malin BJÖRK, Vice-Chair

Maria WALSH, Vice-Chair

Sophie IN’T VELD, Vice-Chair

Fabio CASTALDO, Vice-Chair


Anti-Racism and Diversity (ARDI) Intergroup Bureau

Cornelia ERNST, Co-Chair

Evin INCIR, Co-Chair

Samira RAFAELA, Co-Chair

Younous OMARJEE, Co-Chair

Hilde VAUTMANS, Vice-Chair


Children’s Rights Intergroup Bureau

Caterina CHINNICI, Co-Chair

David LEGA, Co-Chair

Hilde VAUTMANS, Co-Chair

Saskia BRICMONT, Co-Chair 


Disability Intergroup Bureau

José GUSMAO, Co-Chair

Katrin LANGENSIEPEN, Co-Chair

Mónica Silvana GONZÁLEZ, Co-Chair

Radka MAXOVÁ, Co-Chair

Anne-Sophie PELLETIER, Vice-Chair

Brando BENIFEI, Vice-Chair

Chrysoula ZACHAROPOULOU, Vice-Chair

Marianne VIND, Vice-Chair


Members of the Intergroups

Evelyn REGNER, Chair of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM)

Andreas SCHIEDER, Chair of the Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee (D-MK)

Alice KUHNKE

Alicia HOMS GINEL

Anna DONÁTH

Antoni COMÍN I OLIVERES

Daniel FREUND

Dietmar KÖSTER

Francisco GUERREIRO

Giuliano PISAPIA

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Irena JOVEVA

Isabel CARVALHAIS

Karen MELCHIOR

Kira Marie PETER-HANSEN

Magdalena ADAMOWICZ

Manuel BOMPARD

Margrete AUKEN

Marie TOUSSAINT

Marisa MATIAS

Milan BRGLEZ

Monika VANA

Nathalie LOISEAU

Olivier CHASTEL

Pernando BARRENA ARZA

Petra DE SUTTER

Rasmus ANDRESEN

Rosa D’AMATO

Sirpa PIETIKÄINEN

Svenja HAHN

Tanja FAJON

52 signatures

ИЗВОР