FKA twigs започна иницијатива за поддршка на сексуалните работници за време на КОВИД-19

FKA twigs започна иницијатива за поддршка на сексуалните работници за време на КОВИД-19

FKA twigs објави иницијатива за поддршка на сексуалните работници за време на пандемијата на коронавирус.

На Инстаграм, таа откри дека донирала 10.000 фунти на фонд за поддршка на организациите SWARM, Lysistrata и ELSC (East London Strippers Collective), кои им даваат директна финансиска поддршка на стриптизерите и сексуалните работници. FKA twigs често пати танцува на шипка во нејзините спотови, а неодамна објави краток филм кој го покрива нејзиното патување до стриптиз клубот во Атланта Blue Flame.

„Имав 19 години кога го научив првото движење на шипка, научив да се превртам наназад од една стриптизета кога работев како хостеса во џентлменски клуб“, пишува FKA twigs на Инстаграм. „За оние кои не знаат, работата како хостеса претставува кога едно лице плаќа друго лице, за било каква услуга – од разговор за време на вечера до сексуална работа, за што клубот добива дел од хонорарот. Моето животно искуство како многу млада жена во ваква средина не само што ме формираше како силна и сериозна жена, туку и голем дел од мојата работа како музички и визуелен уметник – понекогаш дури и потсвесно. “

„Сметам дека сега е времето кога треба да истапам напред, да оддадам почит и да ги обелоденам предизвиците со кои се соочуваат сексуалните работници, особено во овие неизвесни времиња“, продолжува таа. „Сексуалните работници што ги познавам и сум ги сретнала имаат дисциплина, занает, талент и работна етика – не само што заслужуваат подобра иднина долгорочно, туку и нивниот приход бешее избришан со карантинот и многумина од нив се невидливи за финансиската помош која е достапна за останатите ”

Таа заклучува: „Има уште долг пат во менување на ставовите на јавноста, справување со стигмата и борбата за права и заштита – но денес ве поканувам да ми се придружите во помагање со парични донации за SWARM, Lysistrata и ELSC“.

Покрај донацијата од 10.000 фунти, SWARM, Lysistrata и ELSC ќе ги преземат каналите на социјалните медиуми на FKA twigs.

Овде можете да донирате на заедничкиот фонд на сексуалните работници. Погледнете ја објавата на Инстаграм подолу.

View this post on Instagram

i was 19 when i learnt my first pole move, i learnt a back hook spin from a stripper when i was working as a hostess in a gentleman’s club. for those of you who don’t know, hostessing is when one person pays another person for their time, anything from a conversation over dinner to sex work, and the club gets a cut of the fee. my lived experience as a very young woman in these environments has not only informed the strong and formidable woman that i am today, but also a lot of my work as a music and visual artist – sometimes even subconsciously. i feel like now is the time for me to step forward, pay respect, and shine a light on the challenges facing sex workers, especially during these uncertain times. sex workers I know and have met have discipline, craft, talent and work ethic – not only do they deserve better long-term, but their income has been wiped out by the lockdown and many are invisible to the financial aid available to others. there’s a bigger journey in challenging public attitudes, tackling stigma, and fighting for rights and protections – but today I’m inviting you to join me in helping with cash donations to SWARM, Lysistrata and ELSC. these organisations are providing direct financial support to strippers and sex workers, we’ve kicked off the the fund with £10,000 and you can donate at https://www.gofundme.com/f/sexworkermutualaidfunds this week, SWARM @swarmhive Lysistrata @lysistratamccf and ELSC @ethicalstripper will also be taking over my social media channels.

A post shared by FKA twigs (@fkatwigs) on

ИЗВОР