Прирачник за полициски службеници при заштита на правата на ЛГБТИ лицата

Преземи

/* Прирачникот е достапен и на албански и може да се преземе од англиската верзија на оваа вест */

 

прирачник полиција кавер