Прекршување на човековите права на луѓе кои употребуваат дрога при контакт со полиција