Љубов само по часови – Проценка на потребата и на достапноста на информациите од областа на сексуалното образование во Македонија

Преземи
Издавач: Х.Е.Р.А – Асоцијација за здравствена едукација и истражување

Автори:

прим.д-р Надица Јанева (наставници и родители)

м-р Жарко Трајаноски (ученици и наставни програми)

м-р Бранкица Младеновиќ (наставни програми)

Работна група за преглед на наставните програми:

Дијана Тренеска, Министерство за образование на Република Македонија

д-р спец. Лидушка Василевска, Центар за стручно образование и обука

м-р Славчо Димитров, Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“

Драшко Костовски, Х.Е.Р.А