Користењето дроги и живеењето со ХИВ во образованието