Годишен извештај на МЗД [2014]

Преземи

Извештај за работењето на Мрежата за заштита од дискриминација за 2014 година. Извештајот, меѓу другото, има за цел да информира за остварувањето на заштитната функција на телата за еднаквост како и за заштитата од дискриминација, низ објаснување на начинот на кој се постапувало во однос на претставките.