Кампањи и активности

На 11.02.2009 ХЕРА, во соработка со Коалицијата за заштита и промоција на сексуалните и здравствените права на маргинализираните групи, Акција Здруженска, СОЖМ, ЕСЕ и Ленка, ја организираше конференцијата „Абортусот е право на избор и репродуктивно право на секоја жена“.

Целта на Конференцијата беше сите граѓанските здруженија чии вредности се темелат на основните човекови права да дадат видлива поддршка за одбрана на правото на жената слободно да одлучува за својот живот, здравје и физички интегритет.

На конференцијата беше потпишана Декларацијата „Абортусот е право на избор и репродуктивно право на секоја жена“ од страна на 41 здружениe на граѓани. Потпишаната Декларација ќе биде испратена до Владата и Собранието на Република Македонија, сите ресорни Министерства и одговорни Собраниски Комисии,  интернационалните организации и пошироката јавност.
Потпишаната Декларација стои во прилог на ова писмо. 

Срдечно
Бојан Јованоски, извршен директор 


До: Никола Груевски, Премиер на Владата на Република Македонија,

        Михајло Маневски, Министер за правда,

        Џељаљ Бајрами, Министер за труд и социјална политика

        Трајко Славевски, Министер за финансии

        Бујар Османи, Министер за правда

        Ивица Боцевски, Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија

Предмет: Реакција по однос тендерот на Владата на Република Македонија за кампања за објаснување на последицита од абортус и Барање за повлекување на истиот или негово изменување

Почитувани,

             Коалицијата за заштита и промоција на сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници (ХЕРА, ХОПС, МАССО, ЕГАЛ, СТАР, ИЗБОР, ММНШ) реагира по однос објавениот владин тендер за објаснување на последиците од абортус, наоѓајќи го притоа истиот како потенцијален иницијатор на серизно  ограничување на сексуалните и репродуктивни права на жените и контрапродуктивен соогласно препораките дадени во “Стратешката проценка на политиката, квалитетот и пристапот до контрацепција и абортус во Република Македонија“ издаден од страна на Министерството за здравство и Републичкиот Завод за здравствена заштита (Октомври 2008) како владинини институции.

Коалицијата за промоција и заштита на сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници (ХОПС, ХЕРА, МАССО, ЕГАЛ, ММНШ, СТАР, ИЗБОР) најостро ја осудува “координираната акција за сузбивање на уличната проституција“ на СВР Скопје и сметаме дека постојат сериозни индикации за серија груби процедурални грешки, злоупотреба на службената должност и прекршување на основните човекови и здравствени права на приведените сексуални работници, а воедно и нивна директна дискриминација поради фактот дека работат како сексуални работници на отворена сцена.

pressДенеска, на ден 23.11, во НВО Инфоцентар, Коалицијата за промоција и заштита на сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници (ХОПС, ХЕРА, МАССО, ЕГАЛ, ММНШ, ИЗБОР, СТАР) одржа прес конференција по повод “координираната акција за сузбивање на уличната проституција“ на СВР Скопје, спроведена на 20-21.11 во Скопје.