ЛГБТ/МСМ Македонија

Се до 1996 година хомосексуалноста во Македонија беше сметана за кривично дело казниво со затвор. Овој член беше изменет не како разултат на волјата и верувањето на Владата во слободата на избор и основните принципи на концептот за човековите права, туку поради тоа што Владата сакаше Македонија да стане членка на Советот на Европа.