Дебата: Маргините во центар – Маслото од коноп, лек или бизнис?

Дебата: Маргините во центар – Маслото од коноп, лек или бизнис?

Учесници на дебатата:

Вања Димитриевски – ХОПС

Јанаки Митровски – Билка

Мариглен Демири – активист

 

Ова видео е изготвено со помош на грант доделен преку проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Коалиција за медиумска писменост“, што го спроведува Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во соработка со Институтот за различности во медиумите од Лондон и весникот „Нова Македонија“ со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на видеото е единствена одговорност на „Коалиција “Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, Здружение ПЕТКАМЕН – Центар за развој на социјални комуникации и Телевизија 21 и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.