SWAN Билтен, Издание бр. 21

SWAN Билтен, Издание бр. 21

Објавено е есенското издание на билтенот на Мрежата на организации кои работат на застапување на правата на сексуалните работници (SWAN).

Од билтенот издвојуваме:

Во фокус : Македонија: Полициски рации, приведувања, принудни СПИ тестови.

Повеќе од 30 сексуални работници, клинети, посредници и еден социјален работник на ХОПС, членка на СВАН, беа приведени во масовна рација. Сексуалните работници биле приморани да направат СПИ тестирања, а граѓанскиот сектор тврди дека имaло сериозни прекршувања на човекови права.

На сексуалните работници во Македонија им е потребана вашата помош: Потпишете го Отвореното писмо до македонската Влада.

Реакција на сексуалните работници и застапниците за нивните права: Што беше сторено?

ЛИНК до Билтенот