(мк) Отворено писмо до Собранието на Република Македонија