360° Репортажа за предизвикот да се живее во хомофобична атмосфера: Кој се плаши од различноста?

360° Репортажа за предизвикот да се живее во хомофобична атмосфера: Кој се плаши од различноста?

360° Кој се плаши од различноста?

Насилството и неприфатеноста на луѓето со различна сексуална ориентација е причината за се почесто иселување на овие лица од Македонија, но и за отворање т.н. сигурна куќа, засолниште за оние што се соочуваат со проблеми во секојдневието. И повторно со донација од надвор. Видете ги животните приказни на неколкумина членови на оваа заедница, кои отворено зборуваат за предизвикот да се живее во хомофобична атмосфера. Дел од нив првпат се одважуваат тоа да го направат јавно.

автор: Петар Клинчарски
монтажа: Роберт Блажевски
камера: Роберт Анев и Иван Нишотовски