Промоција на истражување за родовите разлики и сексуалното однесување кај младите во Македонија

Промоција на истражување за родовите разлики и сексуалното однесување кај младите во Македонија

На 11.1.2017 Коалицијата СЕКСУАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ПРАВА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ го промовираше истражувањето “Колку се еднакви и безбедни младите во Mакедонија во нивниот сексуален развој и сексуални искуства?Податоци од HBSCM истражувањето со млади на 15 години “.

Резултатите од истражувањето ги претстави Лина Ќостарова Унковска, главна истражувачка, ​ а збор на конференцијата зеде и Ирена Цветковиќ, извршна директорка на Коалицијата СЗПМЗ.

Целосното соопштение од промоцијата на истражувањето, како и дел од клучните наоди од истото, може да го преземете тука.

Истражувањето е достапно на следниов линк