ВИДЕО: Наши тела, наша работа

ВИДЕО: Наши тела, наша работа

Активисти за правата на ‘проститутките’ на 5-та Меѓународна конференција за СИДА во Монтреал во 1989.  Дело на George Stamos со историски снимки од њујоршкиот режисер на ACT UP, Catherine Gund за ПрЕП и сексуалната работа во Торонто, 19-20 октомври 2016. Спонзорирано од Асоцијацијата за солидарност на Triple-X Workers во партнерство со Dalla Lana School of Public Health од University of Toronto, финансирано од фондацијата AIDS Foundation на Elton John .