Повик за солидарност од Ellie Nordfelt од Интерсекс Скандинавија

Повик за солидарност од Ellie Nordfelt од Интерсекс Скандинавија

Престанете со присилните медицински интервенции врз интерсекс децата. Денес е Меѓународниот ден на видливоста на интерсекс лицата.

Застанати сме заедно против непотребните и штетни медицински практики. За интерсекс правата.

Интерсекс; ние кои сме родени со тела кои типично не се сметаат за машки или женски.

Луѓето со интерсекс особини се предмет на присилни медицински интервенции уште од рана возраст, т.н. нормализирачки операции/хормонски третмани. Споделете ја оваа објава за да ја покажете вашата солидарност со интерсекс заедницата и за да покажете дека ги поддржувате интерсекс правата, како правото на информирана гогласност пред примената на медицински интервенции.  

Интерсекс Скандинавија
Фотографии: Caique Silverio

Извор

ellie-1

ellie-4

ellie-3

ellie-2