(мк) Дискриминаторска содржина во учебникот „Општество“ за 4то одделение