Глобално 200 милиони лица употребуваат дрога

Глобално 200 милиони лица употребуваат дрога

Според истражувањето на група австралиски научници, на глобало ниво над 149 до 271 милиони индивидуи на возраст помеѓу 15 и 64 години употребувале нелегална дрога барем еднаш во животот во 2009-та на . Во просек едно од дваесет лица на Земјата употребувало марихуана, анфетамини, кокаин и опиоиди во 2009-та.

Но, истражувачите предупредуваат постои можност оваа глобална бројка да е пониска од реалната, бидејќи во истражувањата луѓето не сакаат да признаат дека употребуваат дрога, а исто така податоците од сиромашните земји се ограничени.

Марихуаната и хашишот се наоѓаат на врвот на листата со некаде помеѓу 125 и 203 милиони корисници на глобално ниво во 2009-та. Највисоките бројки се забележани во Северна Америка, Западна Европа, Австралија и Нов Зеланд.

Во Северна Америка, близу до 11 насто од населението на старост помеѓу 15 и 64 користело канабис таа година. Помеѓу 14 и 56 милиони луѓе на возраст помеѓу 15 и 64 глобално користеле стимуланси од типот на анфетамини, вклучувајќи го и спидот и кристал метот.

Коканиот бил на највисока позиција во Северна Америка, а глобално имало помеѓу 14 и 21 милион корисници.

Употребата на опиоиди, вклучувајќи го и хероинот, се пресметува на бројка помеѓу 12 и 21 милиони корисници на глобално ниво. Највисоките бројки биле забележани на Блискиот и Средниот Исток, каде што околу 1,4 насто од населението на возраст помеѓу 15 и 64 пробало ваков вид на дрога барем еднаш во таа година.