Формулар за документирање случаи

Формулар за документирање случаи

Untitled-1

На овој линк можете да го најдете формуларот за документирање случаи на прекршување на правата на корисници на дроги, сексуални работници, лица кои живеат со ХИВ и ЛГБТИ. Можете да документирате доколку сте жртва или сведок во случај на прекршување на правата на сексуален/на работник/чка, корисник/чка на дроги, ЛГБТИ или лице кое живее со ХИВ.

Коалиција СЗПМЗ ќе ги користи податоците од документираниот случај во своите годишни извештаи, со заштита на идентитетот на жртвата, сведокот и/или лицето кое го документира случајот.

За секој документиран случај кој се однесува на прекршување на правата на некоја од горе-наведените заедници Коалиција СЗПМЗ ќе ви исплати хонорар од 1150 денари. По документирањето на случајот контактирајте не на 02 3214269 или на е-маил: dragana88dragana@gmail.com или boskovanat@yahoo.com