Годишен извештај на Мрежата за заштита од дискриминација

Годишен извештај на Мрежата за заштита од дискриминација

Објавен е извештајот за работењето на Мрежата за заштита од дискриминација за 2014 година. Извештајот, меѓу другото, има за цел да информира за остварувањето на заштитната функција на телата за еднаквост како и за заштитата од дискриминација, низ објаснување на начинот на кој се постапувало во однос на претставките.

Извештајот може да го симнете тука.