Негативни реакции на уставната забрана на истополовите бракови во Македонија

Негативни реакции на уставната забрана на истополовите бракови во Македонија

Минатиот вторник Собранието на Република Македонија го усвои уставниот амандман со кој бракот се дефинира како заедница помеѓу еден маж и една жена. Негативни реациии и осуди стигаат на адресата на Собранието од повеќе реномирани меѓународни организации,

 

„Денешното гласање е уште едно дополнувања на дисркиминацијата, насилството и нетолеранцијата врз основа на сексуаланта ориентација и родовииот идентитет. Македонија плива насрпоти европскиот тек на легализирање на истополовите бракови и на владеењето на европските норми за еднаквост“ – рече Гаури ван Гули, заменик директорка за Европа на Аменсти Итернешанал.

 

Европската парламетарка Софи ин ’т Фелт изјави: „ЛГБТИ луѓето во Македонија се соочуваат со тешка стигма и често се мета на злосторства мотивирани од омраза на кои властите воопшто не реагираат. Македонскта влада треба да сфати дека разноличноста е изворот на просперитетот и социјаланта стабилност, а не нивна пречка. Хомофобијата не креирала ниту едно работно место, ниту пак решила кој било проблем. На Македонија би и било подобро доколку го следи трендот на зголемениот број на земји во Европа и Америка каде истополовите парови се право признаени и заштени“

 

Извор: Gay Star News