(мк) Нема придобивки за жените од проектот на ФЗОМ