Истражување медиумите и маргинализираните заедници

Истражување медиумите и маргинализираните заедници

На следниов линк можете да го превеземете во целост истражувањето на Коалицијата насловено Медиумите и маргинализираните заедници –
Медиумските дискурси и дискриминацијата врз припадниците на маргинализираните групи (корисници на дрога, сексуални работници, ЛГБТ, лица што живеат со ХИВ).
http://www.coalition.org.mk/images//mak%2Bang%2Bfinal%2B.pdf