(мк) Основана „МАТКА“ – Платформа за слободен пристап до легален абортус