Kампањата за намалување на стигма

Kампањата за намалување на стигма
Во тек е кампањата за намалување на стигма кон корисници на дрога


Минатиот понеделник започна кампањата за намалување на стигма и  дискриминација кон лицата кои употребуваат дроги, како дел од годишната програма за работа на Локалниот експертски центар за дроги.Кампањата стваруваше со поставување на постери на автобусите на Јавното сообраќајно претпријатие „ЈСП“- Скопје, прикажување проекции на постери на јавни ѕидни површини во центарот на градот, поставување на билборди на велосипеди кои ќе се движат на различни локации, итн.Завршниот настан на кампањата ќе биде проследен со проекции на постерите и прикажување на театарска претстава на тема „Стигма“, во организација на театарска група „Сенки и облаци.“