ХОПС додели дипломи за завршени доквалификациони курсеви

ХОПС додели дипломи за завршени доквалификациони курсеви

ХОПС со финансиска поддршка на Одделението за имплементација на активностите поддржани со грант од Глобален фонд за ХИВ/СИДА при Министерство за здравство, овозможи курсеви во Работнички универзитет „ Кочо Рацин“ за корисници/чки на дроги и сексуални работници/чки.

 

Погледнете го видеото од настанот овде.

 

Вкупно 13 лица успешно ги завршија обуките и по тој повод на 20.09.2013 во Центар за рахабилитација и ресоцијализација на корисници на дроги и нивни семејства им беа доделени дипломите.

 

Ова е прв проект поддржан од Одделението за имплементација на активностите поддржани со грант од Глобален фонд за ХИВ/СИДА при Министерство за здравство, и многу значаен бидејќи допринесува пред се за намалување на стигма и дискриминација кон корисници/чки на дроги и сексуaлни работници/чки и можност за нивно подобро пласирање на пазарот на трудот.

 

И годинава продолжува поддршката од Глобален Фонд, 20 корисници/чки на дроги и сексуални работници/чки ќе имаат можност да се запишат на курсевите кои ги има во Работнички универзитет „ Кочо Рацин“.

 

Прземено од ХОПС