Петиција за сеопфатното сексуално образование во Македонија

Петиција за сеопфатното сексуално образование во Македонија

Со сеопфатното сексуално образование во Македонија може да се започне од учебната 2014/15 година ако Министерството за образование и наука ги преземе следниве чекори:

 

 

На краткорочен план:

 

– да направи дополнителна обука и им обезбеди прирачни материјали на одделенските наставници одговорни за предметот „ Образование за животни вештини“, односно да го усвои веќе подготвениот прирачник од ХЕРА и стручни лица.

– да осигури дека предметот „ Образование за животни вештини“ се предава во основните и во средните училишта според предвидените планови

 

На долгорочен план:

– да формира работна група чија задача ќе биде да осмисли и спроведе план за системско воведување на посебен предмет за сеопфатно сексуално образование од 2016/17 година

 

Потпишете ја он-лајн петицијата тука.

 

Повеќе информации за сеопфатно сексуално образование на следниов линк.