(мк) Протест против спорниот закон за прекинување на бременоста