Промоција на документарецот “Треба да Знаеш за Мене”

Промоција на документарецот “Треба да Знаеш за Мене”

Денес е 17-ти Декември, Меѓународен ден за борба против насилството врз сексуалните работници.“

Во Македонија, како и низ светот, сексуалните работници се истуркани на маргините од општеството преку комбинација од предрасуди, дискриминација, и насилство. Навредите и омразата ги обременуваат нивните животи, доминираат во медиумските извештаи, и го насочуваат пристапот на институциите кон нив. Но, животот на сексуалните работници се состои од многу повеќе, и продавањето сексуални услуги не го оправдува негирањето на основните човекови права, кои треба им бидат загарантирани на сите луѓе подеднакво.

“Треба да Знаеш за Мене” е приказна за искуствата и желбите на сексуалните работници на и вон улицата, раскажана од прва рака. Справувајќи се со малтретирањето и насилството од клиентите, макроата и полицијата, сексуалните работници се трудат да му се спротивстават на негативниот општествен став со тоа што гласно проговараат и се борат за своите основни права.

Овој филм повикува на нула толеранција за насилството против сексуалните работници, соодветна истрага и гонење на сторителите, и координиран одговор од институциите за вистинските потреби на сексуалните работници.

Погледнете и превземете акција: http://hub.witness.org