Коалицијата објави е-билтен

Коалицијата објави е-билтен
Објавено е првото издание на е-билтенот на Коалицијата за заштита и промоција на сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници. Во овој број на билтенот ќе најдете информации за активностите иницирани од  Коалицијата или нејзините членки во последниве три месеци, a поврзани со сексуалните и здравствените права на ЛГБТ популацијата, Сексуалните работници/чки, Корисниците на дроги илицата кои живеат со ХИВ/СИДА. Превземете го билтенот.