Покана за промоција на Декларација за сексуални права

Покана за промоција на Декларација за сексуални права
Годинава Х.Е.Р.А. ја издаде на македонски јазик „Сексуални права: Декларација Меѓународната федерација за планирано родителство“ (IPPF-International Planned Parenthood Federation). Се работи за документ којшто на најсеопфатен начин во дава преглед на сексуалните права во рамката на човековите права. Сметаме дека принципите и дефинираните права во Декларацијата претставуваат основа за признавање и унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје во Македонија.

Затоа имаме чест да ве поканиме на промоцијата на ова издание кое ќе биде попратено со  трибината „Глобалната перспектива на сексуалните права и предизвиците во Македонија“ што ќе се одржи на 19. 11.2009 (четврток) во Точка во 1300 часот. Учесници во дискусијата ќе бидат Силва Пешиќ, национален советник за човекови права при Канцеларијата на постојаниот координатор за ОН, Жарко Трајановски експерт за сексуални права и Драшко Костовски како претставник од Х.Е.Р.А.  Програмата стои во прилог.

Ќе ни биде задоволство ако земете директно учество во дискусијата и ги истакнете искуствата на вашата организација во полето на сексуалните права.