Панел дискусија “Корисниците на дроги во медиумите”

Панел дискусија “Корисниците на дроги во медиумите”

ХОПС – Опции за здрав живот во соработка со Коалицијата за промоција и заштита на СЗП на маргинализираните заедници, и со поддршка на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Македонија, има чест да Ве покани на панел дискусија:

‘Корисниците на дроги во медиумите – стигма и дискриминација‘

Панел дискусијата ќе се одржи на 17.11.2009 (втроник) во Клуб на Новинари, од 10:30ч до 12:30ч. Свои излагања ќе имаат: Ирена Цветковиќ, истражувач;  Лазар Бундев, активист за правата на корисниците на дроги; Славица Кнежевиќ- Гајдазис, невропсихијатар и субспецијалист за зависности, а средбата ќе биде модерирана од Жарко Трајановски, истражувач, блогер, колумнист и активист.