Состојбата со човековите права на ЛГБТ луѓето во МКД

Состојбата со човековите права на ЛГБТ луѓето во МКД

Се до 1996 година хомосексуалноста во Македонија беше сметана за кривично дело казниво со затвор. Овој член беше изменет не како разултат на волјата и верувањето на Владата во слободата на избор и основните принципи на концептот за човековите права, туку поради тоа што Владата сакаше Македонија да стане членка на Советот на Европа.

 

Оттогаш па досега Владата, во сите нејзини политички структури и варијанти, нема преземено никакви конкретни  значителни чекори во насока на заштита и промоција на правата на ЛГБТ луѓето.

Целосниот извештај прочитајте го овде: Извештај за состојбата со човековите права на ЛГБТ луѓето во Македонија за 2007 година (pdf, 963KB)