Панел дискусија-Сексуалните работници во медиумите

Панел дискусија-Сексуалните работници во медиумите

ХОПС – Опции за здрав живот во соработка со Коалицијата за промоција и заштита на СЗП на маргинализираните заедници, и со поддршка на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Македонија, има чест да Ве покани на панел дискусија:

‘Сексуалните работници во медиумите – правото на приватност е човеково право‘

Панел дискусијата ќе се одржи на 21.10.2009 (среда) во хотел Арка (мала сала), од 10:30ч до 12:30ч. Свои излагања ќе имаат: Жарко Трајановски, истражувач;  Зоран Бојаровски, новинар;  Елена Стојановска, Дирекција за заштита на јавни податоци; Марија Тошева, ХОПС, а средбата ќе биде модерирана од Ирена Цветковиќ, истражувач, колумнист и активист.