(мк) Дајте барем за момент да истолерираме вистински!