Сексуалните работници/чки се грижат за ближните

Сексуалните работници/чки се грижат за ближните

Избегнувани од страна на главните текови на општеството, сексуалните работници/чки кои страдаат од болести поврзани со ХИВ во Најроби, најверојатно, нема да добијат помош од своите засегнати соседи. Наместо тоа, некои од нив се згрижени од страна на своите колеги/шки сексуални работници/чки.

Една група од 25 сексуални работници/чки, кои се нарекуваат себеси Knight Nurses, се активни повеќе од една година во сиромашниот кварт Хурума. Тие редовно ги посетуваат и им помагаат на другите членови на групата и нивните членови на семејство кои се ХИВ позитивни и врзани за кревет. Тие, исто така организираат и посети во болницата, за да се осигураат дека ги примаат нивните лекови.

На неделната средба на Knight Nurses, 20-те присутни членови донираа по 20 кениски шилинга и прехранбени продукти за два свои болни членови.

На средбите секогаш се нагласува важноста на безбедниот секс за да се спречи зараза со ХИВ, и се витален извор на информации за присутните кои немаат информации за безбеден секс од владините програми.