Годишна средба на SWAN во Македонија

Годишна средба на SWAN во Македонија
Од 16 до 24ти Септември, во Охрид, Македонија, се одржа третата годишна средба на SWAN, на која учествуваа 50 претставници на организации и групи на сексуални работници од 16 земји во регионот на Источна Европа и Централна Азија.

 

Самата средба претставуваше комбинација од повеќе настани – работилница за самоорганизирани акции на сексуалните работници, стратешко планирање на самата мрежа, обука за документирање на кршење на правата на сексуалните работници, обука за работа со медиуми, дискусии на теми од заеднички интерес на претставниците – промоција на регионален извештај за сексуалните работници и полициското насилство, координирање на регионалната кампања по повод 17ти Декември и слично.


Домаќин и организатор на годинашната средба беше ХОПС – Опции за здрав живот, членка на SWAN уште од самото формирање на мрежата во 2006 година.