Успешната приказна на Португалија

Успешната приказна на Португалија

Британски официјални лица ја разгледуваат португалската пионерска програма за превенција од дрога со која се декриминализира поседувањето на психотропни супстанции, вклучувајќи ги  хероинот и кокаинот.

Програмата за прв пат е воведена пред речиси една деценија, и со неа поседувањето на  дрога стана администативен прекршок, според кој лицата фатени со дрога за лична употреба се праќаат пред испитен одбор наместо да ги бидат законски гонети.

Одборот, кој се состои од социјални работници и психолози кои ги испрашуваат корисниците на дрога, има моќ да наметне различни санкции, вклучувајќи и парични казни, или препорачување на соодветен третман. Корисниците кои се фатени со дрога повеќе од еднаш, се праќаат да се појават во полициски станица или кај доктор.

Висок официјален претставник на Институтот за дрога и зависности при Министерството за здравство на Португалија, беше дочекан од владата на Велика Британија пред околу еден месец за да им даде совети за тоа како успеала програмата за превенција од дрога од 2001 година.